Supasell Ürün Satırı

Rapor ekranında analiz edilen ürünler Supasell’in ürün tablosunun bir satırında listelenir. Her bir ürünün detaylı bilgilerinin yer aldığı bu satıra “Supasell Ürün Satırı” adı verilir. Supasell’de her bir ürün satırı aşağıdaki gibi 6 sütuna ayrılır:

  1. Onay kutucuğu,
  2. Ürün Detayları,
  3. Temel Bilgiler,
  4. Alış Pazarı Bilgileri,
  5. Satış Pazarı Bilgileri,
  6. Maliyet ve Kar Hesabı.

Analizi yapılan ürünler hakkında hemen her bilgiyi tek bir satırda sunan bu sütunlar neredeyse Amazon’da ilgili sayfaların ziyaret edilmesine ihtiyaç duymadan ihtiyaç duyulan her bilgiyi içermektedir. Ürünle ilgili sayfa ziyaret edilmek istendiğinde ise doğrudan bir bağlantı kullanıcıyı ürünü içeren pazaryeri sayfasına yönlendirir.

Supasell’in ürün satırında yer alan bilgilerin çoğu satış pazarına odaklanmaktadır. Fakat Alış sütunundaki bilgiler ve Maaliyet ve Kar hesabı sütununda yer alan Sipariş Limiti, Stok ve Varyasyon bilgileri gibi Alış pazarına yönelik kullanışlı bilgileri de bulmak mümkündür.

1.    Onay Kutucuğu

Onay Kutucuğu, rapordaki ürünlerin rapor çıktısına eklenmek üzere seçilmesine olanak tanıyan bir kutucuktur. Bu kutucuğu kullanarak listeden seçilen ürünler envantere eklenebilir veya seçilen ürünlerden oluşan bir ASIN listesi indirilebilir.

Ayrıca listenin en başında tek tıkla sayfadaki bütün ürünleri seçilebilmesine olanak tanıyan “Sayfadakilerin Tümünü Seç” kutucuğu da bulunmaktadır. Raporun alt sıralarında gezinirken de bu sayfadaki tüm ürünleri seç butonu her zaman en üstte yer alacaktır.

Rapordaki tüm ürünleri seçmek için sayfanın en altında bulunan “Hepsini Seç” butonu kullanılmalıdır.

2.    Ürün Detayları

Ürün Detayları, analizi yapılan ürünlere ait genel detayların ve Amazon resminin bulunduğu sütundur.

Ürün Detayları sütunun en başında ürünün ASIN’i bulunur ve hemen yanındaki işarete tıklayarak ilgili ASIN kolayca kopyalanabilir.

Eğer yasaklı içerikler listesine ürün eklediyse ve ilgili ürün satırındaki ürün YASAKLI İÇERİKLER listesinde bulunuyorsa, ASIN bilgisinin yan tarafında o ürünün YASAKLI olduğunu belirten bir kutucuk çıkar. Bilgisayarın faresi ile bu “YASAKLI” yazan kutucuğunun üzerine gelindiğinde o ürünün hangi YASAKLI İÇERİK listesinde olduğu görüntülenebilir. Yasaklı içeriklerle ilgili daha detaylı bilgi için YASAKLI İÇERİKLER’e bakınız.

Ürün detayları sütunun ASIN satırının altında ürünün hedef pazardaki tam satış adı yer almaktadır.

Ürünün pazardaki tam satış adının altında ürünün alış ve satış pazarına ait bağlantıları ve ürünün Amazon’daki resmi bulunur. Bu bağlantılardan ilki kullanıcıları ürünün alış pazarına ikincisi ise satış pazarına yeni sekme açarak yönlendirir.

Ürün satırının en altında ise ilgili ürüne ait paket bilgisi bulunmaktadır. Paket bilgileri bilgisayarın faresi ile mavi kutucuğun üzerine gelindiğinde detaylı bilgi ortaya çıkar ve paketin boyutları, ağırlığı ve paket ismi gibi verileri içerir.

3.    Temel Bilgiler

Temel Bilgiler sütunu ürünlere ait; marka, kategori, inceleme ve değerlendirme sayısı gibi temel verileri listeler.

Temel Bilgiler sütununun en üstünde ürünün ana ve alt kategorilerine ait veriler yer alır. Ürüne ait kategori bilgilerinin hemen altında ise ürünün marka bilgisi bulunur.

Bilindiği üzere Amazon paralı üyelik alan kullanıcılarına özel fırsatlar sunar veya bazı ürünleri öne çıkartır. Supasell’de Temel Bilgiler sütununda bulunan Amazon Prime ile analizini yapılan bir ürünün alış ve satış pazarında Prime ürünü olup olmadığı; bunu yanı sıra Amazon Choice ile de o ürünün Amazon tarafından yine alış ve satış pazarında öne çıkarılan bir ürün olup olmadığı görüntülenebilir.

Temel Bilgiler sütununun en son kısmında ise ürüne ait inceleme ve değerlendirmelerin bulunur. Bu kısımda ürünün satış pazarındaki inceleme sayısı, değerlendirme sayısı, ve ürünün kaç yıldız aldığını gösteren veriler bulunur.

4.    Alış Pazarı Bilgileri

Alış Pazarı sütununda analizi yapılan ürünlerin alış pazarına ait verileri bulunmaktadır.

Alış Pazarı Sütununun en üstünde ürünün BuyBox satıcısı ve ürünün fiyatını içeren bir satır bulunur. Burada doğrudan satıcının mağazasına yönlendiren bir bağlantı ve o ürünün FBA durumunu gösteren FBA kutucuğu yer alır.

Alış Pazarına ait bilgilerin yer aldığı sütunda en düşük fiyattan satış yapan satıcı ve satış yaptığı fiyat bilgisi Lowest Satıcı ve Lowest Fiyat satırında görülür. Ayrıca bu satırda da doğrudan satıcının mağazasına yönlendiren bir bağlantı bulunur.

En düşük fiyat bilgisinin hemen altında ilgili ürüne ait diğer satıcı bilgileri ve fiyat ortalaması yer alır.

Alış Pazarı Bilgileri sütunun son satırında ürünün kategori bazındaki satış sıralamasını gösteren Sales Rank yer alır. Bilgisayarın faresi Sales Rank kutucuğunun üstüne götürüldüğünde ilgili ürünün hangi kategoride kaçıncı sırada olduğu görüntülenebilir.

5.    Satış Pazarı Bilgileri

Satış Pazarı sütununda analizi yapılan ürünlerin satış pazarına ait satış verileri bulunmaktadır.

Satış Pazarı Sütununun en üstünde ürünün BuyBox satıcısı ve ürünün fiyatını içeren bir satır bulunur. Burada ayrıca kullanıcıların doğrudan satıcının mağazasını ziyaret etmesine olanak tanıyan bir bağlantı bulunur.

Satış Pazarına ait bilgilerin yer aldığı sütunun Lowest Satıcı ve Lowest Fiyat satırında en düşük fiyattan satış yapan satıcı ve satış yaptığı fiyat bilgisi görülür. Ayrıca bu satırda da kullanıcıların doğrudan satıcının mağazasına gitmesine olanak tanıyan bağlantı bulunur.

En düşük fiyat bilgisinin hemen altında ilgili ürüne ait diğer satıcı bilgileri ve fiyat ortalaması yer alır.

Satış Pazarı Bilgileri sütunun son satırında ürünün kategori bazındaki satış sıralaması yer alır. Bilgisayarın faresi Sales Rank yazan kutucuğun üstüne götürüldüğünde ilgili ürünün hangi kategoride kaçıncı sırada olduğu görüntülenebilir.

6.    Maaliyet ve Kar Hesabı

Maaliyet ve Kar Hesabı sütununda Supasell’in kullanıcıları için otomatik ve sabit oranlar kullanarak hesapladığı Potansiyel Karlılık Oranı (PKO) ve miktarı bulunur. Bunun yanı sıra kullanıcıların Supasell’in dinamik fiyatlandırma ayarlarını kullanarak hazırladığı kişiselleştirilmiş oranlara göre hesaplanan Kişiselleştirilmiş Karlılık Oranı ve miktarı da bu sütunda yer alır. Varsayılan olarak sabit oranlar kullanılarak hesaplanan değerler bu sütunda görülür.

Kişiselleştirilmiş oranlara göre hesaplanan değerlerin bulunduğu satırı rapor ve envanter yönetimi ekranın üst kısmında bulunan Filtreler & Ayarlar bölümünün Ayarlar sekmesinden ayarlayabilirsiniz.

Maliyet ve Kar Hesabı sütununda Kar, Maaliyet, Satış ve Kar Miktarı olmak üzere 4 adet sütun bulunmaktadır.

Kar kısmında varsayılan ayarlar kullanıldığındaki Kar oranı ve kişiselleştirilmiş ayarlar kullanıldığındaki kar oranı görüntülenebilir.

Maaliyet kısmında bir ürünü alış maaliyeti kargo ve ihracat bedelleri dahil (kuponlar hariç) satış pazarının para birimine göre hesaplanır.

Satış kısmında ise Supasell ürünü satış pazarındaki BuyBox fiyatına göre satış yapacağınızı varsayarak hesaplama yapar. Eğer bir ürünün BuyBox satıcısı yoksa en düşük fiyatı olan Lowest Fiyatı baz alınır.

Kar Miktarı kısmında ise Amazon’un komisyonları, kargo bedelleri ve ihracat bedelleri dahil tüm unsurlar göz önüne alınarak o üründen edilebilecek tahmini kar miktarı yer alır.

Maaliyet ve Kar Hesabı sütunun en altında ise ürünün alış pazarına ait “Sipariş Limiti” “Stok Bilgisi” ve “Varyasyon Bilgisi” yer alır.

Sipariş Limitinde ürünün alış pazarına ait maksimum sipariş edilebilecek miktar bilgisi yer alırken Stok bilgisi kısmında analizi yapılan ürüne ait stok bilgisi görüntülenebilir.

Son olarak bazı ürünlerde renk ve boyut gibi çeşitli seçenekler bulunur. Amazon’da bu seçeneklere göre farklı fiyatlandırmalar yapılabilir. Supasell’de bir ürünün varyasyonlu olup olmadığı varsa kaç adet varyasyonu olduğu buradaki Varyasyonlar kısmında görüntülenir.


Supasell Google Chrome Eklentisi - Supasell Asistan Başlangıç

Supasell Google Chrome Eklentisi - Supasell Asistan

Supasell’in Google Chrome Eklentisi olan Supasell Asistan’ı kullanarak siparişlerinizi kolayca ...

Supasell'de Müsait Değil Uyarılı Ürünler Başlangıç

Supasell'de Müsait Değil Uyarılı Ürünler

Supasell’de analizini yaptığınız ürünler arasından bazı durumlara sahip ürünlerde karlılık ...


Dropshipping işinizi Supasell ile güçlendirin.

Herhangi bir yazılım envanterinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir, Supasell, tüm Amazon'u kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

© 2023 Supasell | Tüm hakları saklıdır.